Chứng chỉ kiểm định chất lượng

Công ty CP Kho Vận và Dịch Vụ Thương Mại Hà Nội, nhà phân phối sản phẩm dầu nhờn hàng đầu Hàn Quốc; là đại diện phân phối duy nhất  thương hiệu CNLUBE tại Việt Nam.
 
Chứng chỉ kiểm định chất lượng
Chứng nhận nhà phân phối 

 
Chứng chỉ kiểm định chất lượng  1
ATF KS cert


 
Chứng chỉ kiểm định chất lượng  2
Coolant JIS cert


 
Chứng chỉ kiểm định chất lượng  3
Coolant KS cert


 
Chứng chỉ kiểm định chất lượng  4
Gear oil KS cert


 
Chứng chỉ kiểm định chất lượng  5
 Grease KS cert


 
Chứng chỉ kiểm định chất lượng  6
Hyd oil KS cert


 
Chứng chỉ kiểm định chất lượng  7
 Chứng nhận ISO-9001


 
Chứng chỉ kiểm định chất lượng  8
 ISO cert

 
Chứng chỉ kiểm định chất lượng  9
 
JIS coolant


 
Chứng chỉ kiểm định chất lượng  10
 
JIS motor oil cert


 


 


 

 
 
 
Hotline
0819.385838
Zalo
0819.385838